Fem på bussholdeplassen

Benytter du deg av bussenes nærsonetakster? Vet du hvor grensene går for å betale 10 kroner?