Mange juletyver går fri

Politiet registrerer ikke flere butikk— tyverier i desember ennellers. Årsak? Sannsynligvis fordi mange går fri i en hektiskførjulstid.