Vrient å vera ung i Stavanger

Ungdom i Stavanger har færre fortrulege vener, svakare sosiale nettverk og dårlegare karakterar enn jamaldrande i Oslo.