Bryne bør bli by

Handelsforeningen kan ikke se noen ulemper ved at Bryne blir by.