Forebyggende helsearbeid lite viktig i Rogaland

Kommuner i fylket vurderer behovet for å styrke legearbeid knyttet til helsestasjon, skoler, sykehjem og flyktninger lavest i landet, viser tall fra fylkeslegen.