Der ungdom bobler av vilje

KLEPP: Når 50 nisser i kveld går rundt juletreet til trekkspill på Kleppe torg, er det bare Karjolen ungdomsklubb som er ute for å lage julestemning. Kveldens aktivitet er en av mange som viser at de unge i Klepp vil og kan. Hør bare: