14 drosjeløyver ryker i konkurser

12 drosjeeiere i Stavanger og to i Sandnes mister løyvene sine på grunn av konkurser.