• Nordsjørittet går rett gjennom Ogna Camping. Dette bildet er frå 2011. Lars Idar Waage

Fylkesmannen positiv til Ogna Camping

I årevis har det vore arbeidd for å få godkjent reguleringsplan for Ogna Camping. No bekreftar fylkesmannen at dei siste planane er til å akseptera.