Brannen på Vatne var et bål

Men brannvesenet har foreløpig ikke funnet ut hvem som tente på bålet.