• Administrasjonen i Stavanger kommune ønsker ikke å etterkomme beboernes ønske om å fjerne minneplaten utenfor deres hus. Kristian Jacobsen

Ber politikerne avvise naboklage

Kommunaldirektør Halvor S. Karlsen tilrår kommunalstyret for kultur og idrett å avvise naboklagen fra Solheimveien 3, der beboerne ikke ønsker en minneplate om nazismens ofre rett utenfor hageporten.