• UiS får en sentral rolle i et nytt nasjonalt senter for petroleumsforskning i arktis Lars Idar Waage

UiS har noen av landets mest populære studieretninger

3964 personer har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger (UiS) i år. Landets mest populære studieretninger finner man på UiS.