• Lierdal gård på Tasta er ett av de fem landskapene av høy kulturhistorisk verdi som byantikvar Hanne Windsholt tar oss med til i dagens reportasje. Jonas Haarr Friestad

Landskapene som forsvant

Først besto det meste av det som i dag er Stavanger av lynghei og små gårder. Nå er det bare små rester av dette igjen.