• Rådmann Inger Østensjø (midt i bildet) redgjorde i forrige uke for kommunens engasjement i Tyrkia-saken. Nå vil kontrollutvalget i Stavangergjøre sine undersøkelser. kristian jakobsen

Tyrkia-saken skal undersøkes

Kontrollutvalget i Stavanger vil undersøke hva som har skjedd i den såkalte Tyrkia-saken. Politiet trenger mer tid før de kan svare på om de vil starte etterforskning eller ikke.