• I Sørmarka har turstien nettopp fått nye pærer i lyktestolpene. Likevel finnes det strekk som er så mørke at mange er redde for å gå der. Kristian Jacobsen

- Jeg tør ikke gå her alene

Flere turstier i Stavanger er så dårlig belyst at mange, spesielt kvinner, kvier seg for å bruke dem på kveldstid.