• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er vant til pendling med båt og ferje. Her på vei hjem til Hjelmeland. Jonas Haarr Friestad

Får ikke konsekvenser for Ryfast

Ryfast-prosjektet er kommet for langt til å kunne ende som broløsning, mener samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).