Sjekk hvordan elevene trives på sin skole her

Alle norske elever på 7. trinn og 10. trinn blir hvert år spurt om de blir mobbet og hvordan de trives på skolen.