• Tonen er allerede god mellom Sandnes Sparebank og Sandnes kommune. Det var nemlig et viktig signal da banken i februar tegnet avtale om å flytte sin virksomhet fra Svanholmen til Havneparken midt i byen. Fra venstre Arne Norheim (styreleder Sandnes Indre Havn), ordfører Stanley Wirak, administrerede direktør Svein Ivar Førland i Sandnes Sparebank og Ivar Gundersen fra Det Stavangerske Investeringsselskap Åsmund Ådnøy

Sandnes vraker SR-Bank, velger Sandnes Sparebank

Sandnes kommune med sine 4700 ansatte og flere milliarder kroner i omsetning, vraker samarbeidet med SR-Bank og velger Sandnes Sparebank som partner for hele kommunens bankvirksomhet.