• Flere store grisehusbranner på Jæren bidrar ikke til å pynte på den stygge brannstastistikken i landbruket. Bildet er Løge i Time, der 132 griser strøk med 3. januar. (Foto: Pål Christensen)

Lyspunkt i dyster brannstatistikk

Forsikringsselskapet Gjensidige melder om færre fjøsbranner med tilhørende lavere forsikringsutbetalinger i 2010.