• Det er førebels uklart kor sjefen for Sauda apotek har fått tak i alle medisinane han lagra heime, og kva han skulle bruka dei til.

Apotekarmysteriet i Sauda

Kvifor har apotekaren lagra store mengder medisinar og kjemikalier heime, og kor har han fått dei frå?