• 700 bustadtomter er berre starten, fortel ordførar Mons Skrettingland. Ingelin Aarsland undrast om høgare tomteprisar vil halda folk vekke. FOTO: Pål Christensen

Dette er Hå sin framtidsby

Hå kommune kjøper 350 dekar bakkar og steinar til bustader i Stokkalandsmarka. Så mykje utbyggingsareal har kommunen aldri kjøpt på ein gong før.