• Bilete av lam som jerven truleg har drepe. Alle foto: Tor Inge Bråtveit.

- Nå må me få tatt denne jerven

Jegerar blir oppmoda om å stryka til heis for å få tatt jerven som har vandra i Ryfylkeheiane i fleire år.