• No skal det lagast utstillin g i huset til livbåten "Giggen"Mannen som arbeider bak båten, er Jostein Indreland. Til høgre ligg Ingebret Pollestad i fullt arbeid. Rundt skal det leggjast rullestein. Reidun Gudmestad

Hå vil laga modell av Ingermanland

Hå ber no russiske museum om hjelp til hjelp til ei utstilling om "Ingermanland"-forliset i 1842.