• - Vi i Norge har et utmerket system som gjør at foreldre kan sende selv ganske små barn til nødvendig behandling uten at de skal forholde seg til pengetransaksjoner eller selv måtte være sjåfør, sier Mette M. Aske, leder for Handikappedes barns foreldreforening (HBF) Rogaland. Jonas Haarr Friestad

- Pasientreiser svikter samfunnsansvaret

— Uhørt at Pasientreiser ikke har fått på plass ny avtale med drosjeselskap, sier Mette M. Aske, leder for Handikappedes barns foreldreforening (HBF) i Rogaland.