• Ordførerne Ole Tom Guse (KrF) i Forsand og Stanley Wirak (Ap) i Sandnes møtes i morgen for å diskutere muligheter for fellesskap. Det gjelder også Gjesdal. Viktor Klippen

Beholder Høgsfjordferja hvis Forsand blir ett med Sandnes

Onsdag kveld møter formannskapet i Forsand ordførerne og politiske gruppeleder i Sandnes og Gjesdal. Kommune-sammenslåing blir tema — for å beholde Høgsfjordferja.