• sye98940.jpg

Fire av ti voldsdømte i Stavanger er innvandrere

Innvandrere er sterkt overrepresenterte i både volds-, promille— og narkotikasaker i Stavanger.