• Trafikken i Sømmevågen klokken 07.22 torsdag morgen. Rødt er saktegående kø. Google

Manuell dirigering i Sømmevågen

Trafikkvakter vil i rushtiden være på plass i rundkjøringene ved Sømmevågen for å dirigere trafikken i et forsøk på å dempe køproblemene.