• Konserthus fasade.jpg

Kan vi glede oss over konserthuset - uten å hjelpe utviklingshemmede?

Kan Stavanger glede seg over et fantastisk konserthus, samtidig som byens svake og tause fratas en meningsfull hverdag?