• Hå-lensmann Oddvar Tengesdal mener politiet er blitt mer oppmerksomme på vold i nære relasjoner. FOTO: Cornelius Munkvik

Politiet avdekker mer familievold

De ti siste årene har antall voldssaker på Jæren økt med 50 prosent.