• Mia Gundersen og Marcel Leilenhof giftet seg i Stavanger domkirke 19. oktober 2002. Nå kan det bli en slutt på kirkelig vielse.

Domprosten mener vielser skal skje på tinghuset

Domprost Anne Lise Ådnøy støtter forslaget om å frata trossamfunnene vigselsretten.