• Ingeborg S. Ulsnes, 7b, Grannes skole.

Og de premierte er...

Av over 17.000 innsendte juletegninger i Aftenbladets stor juletegnekonkurranse falt juryen spesielt for disse.