• Rogfast dukker opp på Krossøy. Kvitsøy kommune kjøper Krågøy og Hestholmen, hvor mastene stod. FOTO: Cowi

Rogfast er eneste lønnsomme prosjekt

Transportforsker sier at et fergefritt E39 fra Stavanger til Trondheim er dårlig idé. Men Rogfast som enkeltprosjekt vil uansett bli lønnsomt.