• Hans Vik advarer mot for store politidistrikt. Tommy Ellingsen

Ønsker ikke Vestlands-sammenslåing av politidistriktene

Politimesteren i Rogaland mener de er store nok til å stå på egne bein.