• Det er fast ritual for kameratene Egil (t.v.) og gateprest Rune Skøyen å gå på kafé - som her på Både og. Jarle Aasland

Slik utviklet gatepresten og den rusavhengige et ti år langt vennskap

Prest eller rusavhengig, det spiller ingen rolle. Gjennom ti år har Egil og Rune utviklet et nært vennskap.