• Barneombud Anne Lindboe sendte en bekymringsmelding, etter at Aftenbladet skrev at statlige søvneksperter anbefaler opptil tre nettrer med gråtekurer for små barn.

Krever at søvnråd fjernes

Barneombudet er bekymret over statlige søvnråd for barn. Nå krever Landsgruppen av helsesøstre at anbefalingen av gråtekur fjernes fra statens hjemmeside.