• Skjeggestadtunnelen. Steinen skal angivelig ha løsnet omtrent der den hvite bilen er. Hans E.H. Jacobsen

Vegvesenet uforstående

Erfarne veifolk fra Risa har sjekket Skjeggestadtunnelen to ganger, men uten å finne noe som helst tegn til steinsprang.