• Bakgrunnen for oppsigelsen fra Rennesøy kommune er at siktede skal ha erkjent faktiske forhold. (Foto: Google Streetviwe)

– Siktede erkjente forhold i avhør

Bakgrunnen for oppsigelsen fra Rennesøy kommune er at siktede skal ha erkjent faktiske forhold.