Studentbank på Kilden

Måndag opnar DNB eit bankkontor for studentar på Kilden. Studentbanken skal driftast av studentar, men du treng ikkje studentbevis for å nytta banken.