• Noen av parolene under 8. mars-arrangementet i Stavanger. Anders Minge

Feilslått borgerlig forsøk på å kuppe 8. mars

«Gi papirløse opphold» og «Riv murene — stopp Israel» var blant parolene som trakk flest i årets 8. mars-tog i Stavanger. Et borgerlig forsøk på å kuppe møtet i parken slo feil.