• Her skal det bygges næringsbygg som skal huse over 7000 nye arbeidere. Sola-ordfører Ole Ueland ser ut over det som er de siste ledige tomtene på Forus. Jonas Haarr Friestad

Hvor skal alle bo?

Med utvidelse av Forus-området for næringsvirksomhet, følger også behovet for flere boliger. Men her er det heller ikke store arealer igjen.