- For sent å stanse arbeidet nå

Kristen Høyer Mathiassen akter ikke å stanse arbeidet i tomten. Grunnarbeid og sprengning vil gå sin gang, sier han.