• Rådmann Bodil Sivertsen og økonomisjef Bjarte Madland. Knut S. Vindfallet

Eigedomsskatt gir lånetunge Gjesdal viktig pusterom

Lite anna vekker meir harme og ufred enn eigedomsskatt.