• Torgeir Ravndal, initiativtaker og daglig leder i Nord-Jæren Utviklingsselskap Sandnes AS (NJU). Arkivbilde. Pål Christensen

Klar for å bygge 10.000 boliger i Sandnes øst

Ett kommunalt og fire private utbyggingsselskaper vil sammen bygge store deler av 8000-10.000 boliger i Sandnes øst. Nå presser de på for at fylkesmannen og politikerne skal bli enige i en fei.