Klar for å bygge 10.000 boliger i Sandnes øst

Ett kommunalt og fire private utbyggingsselskaper vil sammen bygge store deler av 8000-10.000 boliger i Sandnes øst. Nå presser de på for at fylkesmannen og politikerne skal bli enige i en fei.

Publisert: Publisert:

Torgeir Ravndal, initiativtaker og daglig leder i Nord-Jæren Utviklingsselskap Sandnes AS (NJU). Arkivbilde. Foto: Pål Christensen

Viktor Klippen
Journalist

Mandag ble den nye samarbeidskonstellasjonen offentliggjort. Det er enighet om å opprette Nord-Jæren Utviklingsselskap Sandnes AS (NJU) som skal være eid av Sandnes tomteselskap, Block Watne, Kruse Smith Eiendom og Otium Bolig og Øster Hus Tomter.

Det kommunale tomteselskapet får 49,6 prosent, mens de private selskapene skal eie 12,6 prosent hver. Sammen har de allerede forkjøpsrett til 1700 dekar i Sandnes øst – nok til rundt 3500 boliger. Og de vil forsøke å kjøpe mer.

Stavanger er invitert

I tillegg er Stavanger kommune blitt invitert med i selskapet og skal ta stilling til dette i en politisk sak før sommerferien.

— Dette er en regional satsing, derfor har vi valgt et regionalt navn, forklarer Torgeir Ravndal, initiativtaker og daglig leder i tomteselskapet. Han mener Stavanger er viktig fordi det blir en vesentlig oppgave for selskapet å finansiere veier og kollektivtilbud, eksempelvis Gandsfjord bru og bybane. Stavanger kommune er tilbud en eierpost på 10-16 prosent.

Store dimensjoner

Det er virkelig dimensjoner over utbyggingen som tidligst starter i 2015-2018. Den vil pågå i over 20 år, og Ravndal anslår at det kommer 8-10.000 boliger og dermed 25.000 innbyggere mellom Vatnekrossen i nord og Sviland skole i sør. NJUs investeringer i tomtegrunn og infrastruktur fram til boligfeltene utgjør et milliardbeløp. Foreløpig får det 14,2 millioner kroner i aksjekapital.

Sandnes øst er blant landets største boligprosjekter, og de involverte boligselskapene kommer til å fordele boligtomter etter eierandel.

— Denne samarbeidsmodellen er godt kjent, men dimensjonene er helt annerledes enn før. Et delfelt i Sandnes inneholder ofte 100 boliger, men her snakker vi opp kanskje 500 boenheter – like mange som på hele Sørbø-Hove, sier Torgeir Ravndal.

Vatne og sørover

Han får støtte fra boligbyggerne i at Stavanger kommune er ønsker, tross at det nye selskapet bare skal operere langt inne i Sandnes-land.

— Jeg er veldig positiv til det. Jeg tror også at Stavanger vil kunne lære en del av modellen for utbygging i Sandnes. Tomteselskapet har en profesjonell stab som møter oss på vår banehalvdel. Det er et godt grep, sier Sigve Hebnes i Kruse Smith Eiendom.

Politisk strid

Det er ingen tvil om at det nye selskapet vil legge atskillig press på Sandnes-politikerne og fylkesmannen om at de må komme til enighet i den fastlåste striden om planene for Sandnes øst. Fylkesmannen nedla innsigelse mot utbygging av 500 dekar på Vatne og i Vatneli i fjor sommer, men partene er nå i ny dialog og ser for seg å bli enige om en ny Sandnes øst-plan i inneværende valgperioden, altså innen 2015. — Dette er en veldig spennende avtale som markerer at det er full fart og at vi er i gang med å utvikle Sandnes øst, kommenterer Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). Han er enig i at det finnes flere skjær i sjøen, men fylkesmannen og kommunen er enige om at de skal bli enige om de konfliktfylte jordbruksarealene på Vatne og Vatneli.

Gandsfjord bru

En annen sak er at de store infrastrukturoppgavene, som Gandsfjord bru eller opprusting av riksvei 13 over Austrått til fire felt. Det kreves regional enighet for å realisere disse.

— Jeg har oppfattet at regionen står samlet om Gandsfjord bru i Jærenpakke 2, men dessverre har det blitt noen ekstrarunder i den saken, sier Stanley Wirak.

Publisert: