- Skal ligge så nær sjøen som mulig

Politikerne vil ha turveien så nær sjøen som mulig, og kommunalsjef Arve Nylund er klar over at noen områder og grunneiere føler seg mer utsatt enn andre når planene legges frem. Han mener likevel at dialogen med grunneierne har tatt seg opp.