Innbrudd og biljakt i Sandnes

Bil nektet å stanse for kontroll i nærheten av åsted for innbrudd.