Mobbeoffer ble tilkjent 1,2 millioner – Bjerkreim kommune anker

En tidligere elev i Bjerkreim ble nylig tilkjent 1,2 millioner kroner i erstatning. Dalane tingrett mener skolene sviktet eleven. Bjerkreim kommune anker dommen.

Foreldre samlet utenfor kommunestyrelokalene i Bjerkreim for å følge et kommunestyremøte som tok opp saken om mobbing. Nå er det klart at kommunen nekter å akseptere dommen som tilkjenner erstatning til en tidligere elev.
 • Camilla Bjørheim
  Camilla Bjørheim
  Journalist
Publisert: Publisert:

Advokat Christian Thrane Asserson i advokatfirmaet i Bull Årstad har representert eleven og familien. Han har mottatt ankeerklæringen fra Bjerkreim kommune.

– Jeg er skuffet over at saken ankes. Her snakker vi om en elev som har hatt det ille gjennom hele skoletiden og som er påført en skade. Saken fra Dalane tingrett har vært belastende for eleven og familien, og nå skal de måtte tåle en ny belastning med å ta saken for Gulating lagmannsrett. På et tidspunkt burde kommunen ha kommet til en konklusjon om at nok er nok, sier Asserson.

Eleven beskrev i retten skolegangen sin som et «levende helvete». Vedkommende forklarte å ha blitt mobbet av medelever fra 2. klasse og ut grunnskolen. Det var stygge ord, fysisk vold, ryktespredning og utestenging fra klassemiljøet.

LES MER OM DOMMEN:

Les også

Mobbeoffer får 1,2 millioner for et «levende helvete» på skolen

Aftenbladet omtalte dommen midt i november. Første uken i desember er det klart at kommunen anker dommen.

Advokat Asserson opplyser at anken er på sju sider. I innledningen heter det:

«Dommen påankes pga feil ved tingrettens faktumbeskrivelse og bevisbedømmelse, men også deler av rettsanvendelsen».

Familien er skuffet

Eleven ble i tingretten tilkjent en erstatning på 1,2 millioner kroner.

– Dette basert på den invaliditet eleven er påført. I tillegg har det påløpt store kostnader i forbindelse med behandlingen i tingretten, nå blir det nye kostnader for ny rettsrunde, sier Asserson.

– Det er ofte slik at parter er uenige, men på ett eller annet tidspunkt må vi akseptere at det foreligger en avgjørelse og bli ferdige. Ofte er det ingen fasit, men sammensatte og kompliserte vurderinger. Nå skal man altså bruke fellesskapets ressurser i Bjerkreim på å forfølge denne saken, sier Asserson, som skal representere familien også i neste rettsrunde.

Han påpeker at saken er en stor belastning for eleven og familien.

– I motsetning til kommunen, som ikke er personlig involvert, sier han.

– Hvordan reagerer familien?

– De er veldig skuffet, men står på videre.

Ordknapp ordfører og rådmann

Kjetil Slettebø, ordfører i Bjerkreim kommune.

Kjetil Slettebø, ordfører i Bjerkreim kommune, har kun følgende å si om anken:

– Vi har ikke noen kommentar til selve saken, men kan bekrefte at vi har anket etter dialog med rådmann og kommuneadvokat. Vi kan ikke kommentere en pågående sak.

Rådmann Ørjan Daltveit er også ordknapp:

– Vi er uenige i vurderingen retten har gjort. Det kommer til å komme noe mer spesifikt om hvorfor vi anker, men akkurat nå sier vi at vi mener dommen ikke er riktig, sier Daltveit.

Tore Malmei, kommunestyrerepresentant for Venstre, har i etterkant av at dommen ble kjent stilt en rekke spørsmål til ordføreren. Malmei er skuffet over anken.

Tore Malmei, Venstre.

– Kommunen må tenke på hvilket signal som nå sendes ut. Jeg synes ikke kommunen burde anke, og da tenker jeg både på den belastningen dette er for personen det gjelder – det blir en ny periode med uvisshet – og på at det for en privatperson blir veldig dyrt med en ny rettsrunde. Jeg synes også kommunen nå utviser en steil holdning som kan virke skremmende for andre som måtte ha et berettiget krav, sier Malmei.

Kalte håndteringen for amatørmessig

I sin bevisvurdering viste retten blant annet til forklaringen til Gaute Bjørnsen, som ble hyret inn som konsulent til ungdomsskolen fra 2005 til 2010 for å bidra til å løse mobbesaker.

«Bjørnsen beskrev noen håndteringer av mobbesaker som «amatørmessige» og «helt blottet for faglig innsikt». Han fortalte om lærere som bagatelliserte hendelsene, og han var klar på at de krav som elevene hadde etter opplæringsloven, ikke ble oppfylt», skriver dommerfullmektig Johnny Helleren i dommen.

Bjerkreim kommune ble av Dalane tingrett dømt til å betale over 1,2 millioner kroner i erstatning, og til å betale den tidligere elevens advokatregning fra Christian Thrane Asserson på nesten 350.000 kroner. Kommunen må i tillegg dekke egne saksomkostninger på i underkant av 570.000 kroner.

Les også

 1. Ordfører vil vente med å si unnskyld til mobbeoffer

 2. Ordføreren fikk kritikk for manglende info om mobbedom

 3. «Amatørmessig» og «helt blottet for faglig innsikt»

Publisert:
 1. Bjerkreim kommune
 2. Gulating lagmannsrett
 3. Dalane
 4. Bjerkreim
 5. Mobbing

Mest lest akkurat nå

 1. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes

 2. Slik så det ut ved Vålandstårnet i kveld

 3. Kommuuuuuuuuuuuuunen!

 4. Avhørte vitner kan ha husket feil

 5. Stor test av 15 brød: To får toppkarakter

 6. To Viking-talenter tatt ut på landslaget