– Hjelp oss å stresse ned

De har fått nok av karakterpress, pugging og jaget etter det perfekte. Derfor ber de skolen gi dem flere verktøy for å forebygge stress og psykiske lidelser. 10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse.

Nils Gudmund Devold Midtun, Sandnes vgs., ung ordfører i Sandnes (t.v) sammen med Sanna Rana, Julie Høie Nordbø (15) og Emily Espedal.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Jeg vet hvordan et kromosom er bygd opp, men jeg aner ikke hvordan jeg skal takle stress, sier Sanna Rana (15). Hun går i 10. klasse på Giske ungdomsskole og gruer seg allerede til eksamen.

– Første skoledag i 10. klasse fikk vi beskjed om hvor viktig det blir med eksamen. Jeg er allerede stresset, innrømmer 15-åringen.

– Jeg har venninner som griner av skuffelse fordi de får 5 eller 5+. Og jeg er jo selv med på jaget. Det var ikke få kvelder og helger jeg brukte på skolearbeid det siste året på ungdomsskolen, sier Julie Høie Nordbø (15), som fikk skolevalget sitt innfridd og går første året på Vågen vgs.

– Vi vil få gode karakterer slik at vi har alle muligheter åpne, sier Emily Espeland (16), også hun elev ved Vågen vgs.

Les mer:

Les også

Minas leserbrev: Det fantastiske norske skolesystemet

Les også

«Jeg kan mer enn du tror»

Evig jag

Hver eneste dag kjenner jentene på presset for å gå gode karakterer, henge med i sosiale medier, ha nok venner og bli godt likt.

De ramser opp:

– Vi skal pugge for å få gode karakterer, trene, gå på fest, sende nok snapper i løpet av en dag, bli godt likt. Vi skal være perfekte på alle områder.

Julie Høie Nordbø innledet om temaet psykisk helse i Sandnes unge bystyre, som bestemte at de skal jobbe videre for å få skolene til å bruke mer tid på temaet.

– Til slutt ender vi opp på autopilot. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal klare å holde dette tempoet, sier Emily.

Lett å gråte

Sanna innrømmer at det er lett å ta til tårene når oppgavene og stresset bygger seg opp.

– Vi vil prestere på alle områder. Noen ganger blir det for mye. Da begynner jeg å gråte. Jeg har ingen andre metoder for å takle stress, sier hun.

Alle tre er medlem av Sandnes unge bystyre som forrige uke diskuterte temaet psykisk helse.

– Skolen må ta mer ansvar. Jeg vil gjøre psykisk helse til en hjertesak for Sandnes unge bystyre, sa Julie da hun innledet om temaet.

Ungdommene vil ha hjelp til å stresse ned før det daglige stresset bikker over i psykiske lidelser.

De lister opp en rekke råd til skolene:

  • Skolen må bli flinkere til å fordele prøvene utover slik at det ikke hoper seg opp.
  • Skolen må jobbe mer med forebygging. Lærerne må få mer kunnskap slik at de kan hjelpe elevene å takle stress.
  • Gi oss konkrete råd om hvordan vi skal takle stress og press. Hva vi skal gjøre når vi ser at venner sliter?
  • Gi oss en ryggsekk full av gode verktøy til å takle stress.
  • Flere skoler har satt av en egen dag til temaet psykisk helse. Men Sandnes unge bystyre mener opplegget er for slapt. De mener skolen bør lage et bedre opplegg, blant annet få profesjonelle fagpersoner til å snakke om teamet.

Stresser hverandre

Ungdommene vedgår at det er de selv som presser hverandre.

– Det er ikke læreren min eller foreldrene mine som sier at jeg må få en sekser. De mener tvertimot jeg bør legge vekk bøkene fordi jeg har lest nok, forteller Julie.

– Ja, presset oppstår i vennegjengen, men vi trenger hjelp til å takle dette stresset, legger Sanna til.

– Vi må lære å bli fornøyde med innsatsen vår, selv om vi ikke bare får seksere. Mange sier til meg at jeg må huske å leve livet i ungdomstiden, tiden går fort, minner Nils Gudmund Devold Midtun, Sandnes vgs. (16), ung ordfører i Sandnes.

Nils Gudmund Devold Midtun, Sandnes vgs. (16), ung ordfører i Sandnes.

Han prøver selv å lytte til rådet.

– Jeg har roet litt ned. Det finnes andre ting enn skole her i livet. Vi må slutte å hele tiden jobbe for å overgå oss selv, men heller være fornøyde med egen innsats, sier han.

Les mer:

Les også

Da Edd Geir Bore mistet sønnen Vetle, fortalte han hva som hadde skjedd

Les også

Sandelson: Nei! Ikkje slutt med Pisa!

Vil ikke sykeliggjøre

Det er viktig at vi forstår hva som er forskjell på generelt stress og en psykisk lidelse. Vi må ikke sykeliggjør ting for tidlig, minner Julie om.

Emily er enig.

– Noen bruker psykisk stress som en unnskyldning. Vi må ikke misbruke begrepet.

Skolene om psykisk helse

Giske ungdomsskole:

Elevene må levere fra seg mobilen på mobilhotell for å unngå ulovlig filming og fotografering. Skal bidra til mindre stress og press rundt sosiale medier. Sosialrådgiver og helsesøster skal fange opp dem som sliter, elevene får beskjed om at de ikke bør gjøre lekser mer enn en time daglig, prøveplan slik at prøvene blir jevnt fordelt utover året, har redusert antall prøver på 8. trinn. Deltar på forestillingen om psykiske helse i Sandnes kulturhus.

– Psykiske helse er ikke en stor del av pensum og derfor er det prisverdig at ungdommene selv bringer opp dette teamet. Det er flott at de gir oss konkrete råd, sier Erik Hansen, fungerende rektor.

Øygard ungdomsskole:

To dager med temaet psykisk helse på alle trinn, 10. trinn deltar også på forestillingen i kulturhuset. Lager eget opplegg med utgangspunkt i boken «Styggen på ryggen», ser ulike filmer, gruppediskusjoner, psykolog som holder foredrag for lærerne etc.

– Psykisk helse er noe vi snakker om hele tiden, ikke minst om det presset ungdommen legger på seg selv. Vi prøver å ta teamet opp i alle fag. Helsesøster er innom i klassene for å snakke om akkurat dette, forteller Anja Sarita Røyneberg, fungerende rektor.

Høyland ungdomsskole:

Jobber temabasert med psykisk helse i forkant av eksamen. Bruker en egen psykiske helse-perm utarbeidet av fagfolk. 10. trinn deltar på opplegget i kulturshuset i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.

– Vi prøver å være innom teamet gjennom hele året. Alle kontaktlærerne skal ha fokus på dette, spesielt gjennom klassens time. Men vi skulle gjerne gjort mer. Det er viktig at lærerne får kompetanse på hvordan de skal henvise og reagere når elevene sliter. Vi må også jobbe med å få ned prøvepresset, lære dem at godt nok er godt nok, sier rektor Vigdis Vatne.

Les mer:

Les også

«Alle ser på at dere har sex!»

Les også

Hun var bare 30 år da hun fikk brystkreft

Skeiene ungdomsskole:

Alle trinn jobber med teamet psykisk helse 16. og 17. oktober. Laget eget opplegg der elevene selv har valgt tema, helsesøster bidrar også.

– Alle undervisning blir satt til side og kontaktlærer er sammen med klassene sine begge dagene. Vi håper at dette opplegget skal skape gode relasjoner, trivsel og trygghet. Planen er å gjennomføre det hver høst, sier rektor Kari Skauge Brynjulfsen.

Lundehauge ungdomsskole:

8. og 9. trinn bruker to dager til prosjektet psykisk helse i skolen. 10. trinn deltar på verdensdagen for psykisk helse. Personalet lærer hva de kan gjøre for å fange opp ting og gi gode råd.

Vågen vgs.

Egen handlingsplan, kurs i stressmestring, besøk av helsesøster og sosiallærer i klassene, jobber med kompetanseheving blant personalet til tiltak rettet mot psykiske helse. Bruker opplegget VIP-makkerskap utarbeidet av Vestre Viken for en god skolestar og en god overgang fra ungdomsskole til videregående skole.

Bente Jelsa, rektor ved Vågen vgs.

– Vi har ikke en egen dag, men jobber jevnt og trutt med teamet. Vågen har en stor andel jenter og vi vet at problemer knyttet til psykisk helse er overrepresentert blant jenter. Vi jobber mye med relasjonen mellom elev og lærer, sier rektor Bente Jelsa.

Rektor Helge Ledaal ved Sandes vgs.

Sandnes vgs.

Vedtok en ny handlingsplan mot mobbing like før sommeren i forbindelse med nytt kapittel 9A i opplæringsloven, som henger sammen med teamet psykisk helse. Kontaktlærerne skal på kurs for å lære hva de skal være oppmerksomme på når det gjelder elevenes psykiske helse. Skolepsykologen og elevrådet involvert i arbeid med egen handlingsplan for psykisk helse.

– Vi har ikke en egen dag for temaet psykiske helse, men prøver å trekke temaet inn i en rekke sammenhenger, sier rektor Helge Ledaal.

Gand vgs.

En halv dag dedikert til temaet psykisk helse. Gjennomfører prosjektet VIP makkerskap som har fokus på overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Nylig revidert planen for arbeidet med psykisk helse. Kontaktlærere kurset om teamet i høst.

– Vi er heldig stilt som har en god helsesøstertjeneste og sosialpedagogisk rådgiver på skolen. Rådgiverne er flinke til å fortelle at det er lav terskel for å ta kontakt. God relasjon med kontaktlærer en den viktigste forbyggingen, mener rektor Lars Tore Helgeland.

I Stavanger bruker Tastarustå, Tastaveden og Smiodden ungdomsskole en hel uke på temaet psykisk helse.

Les mer:

Publisert: