Sender ut farevarsel for jord- og flomskred

Det er sendt ut farevarsel for jord- og flomskred i Stavanger-regionen. For torsdag og fredag er faren på oransje nivå.

Publisert: Publisert:

PÅ NVEs nettside beskrives faren slik:

– Jord- og flomskred kan forekomme. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra onsdag formiddag. Området vil få mye nedbør fra onsdag til fredag kveld. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Rådet fra NVE lyder slik:

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Det er meldt om både mye nedbør og kraftig vind de kommende dagene.

Meteorologisk Institutt sendte opprinnelig ut farevarsel for hele Sør-Norge for sterke vindkast onsdag ettermiddag og kveld, men dette er nå kraftig nedjustert:

Slik ser været ut de kommende dagene, ifølge yr.no.

Her er noen råd fra Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Dette kan du gjøre selv

 • Rens takrenna
  Rens taknedløpsrør og takrenner for løv, kvist og lignende. Led vann fra taknedløp vekk fra huset (i god avstand bort fra huset), eller koble det til felles overvannsledning som leder vannet bort fra huset.
 • Se etter lekkasje og fuktskader
  Kontroller vegger, tak og loft for vanninntrenging. Se etter tegn på lekkasjer og fuktskader. Typiske eksempler er at maling flasser av, tapet løsner. Råte i vegger, karmer og skjøter/overganger ses ofte som misfarging. Sjekk særlig rundt piper, rør, luftekanaler osv.
 • Monter frostvakt og ha litt varme på hytta
  For hus eller fritidsboliger som ikke er i bruk eller lite i bruk om vinteren, anbefales det å montere "frostvakt" for å unngå frost og dermed at rør ikke fryser. Sprukne vannrør er et stort problem. Ikke vær kjip, ha på litt "lunk" i huset/hytta, det kan være en billig forsikring.
 • Ikke bruk toalettet som søppelbøtte
  Det er KUN tiss, bæsj og dopapir som skal i do. Andre ting bidrar bare til å svekke rørsystemet: Q-tips, sanitærbind, frityrolje og annet stekefett, engangskluter, våtservietter og filler, tannpirkere, kondomer, teposer med mer skal IKKE kastes i do.

Noe av dette kan du gjøre selv

 • Sjekk rør og drenering
  Ta en skikkelig rørsjekk og kontroller dreneringen rundt huset. Er den ødelagt, må den skiftes eller repareres. En rørinspeksjon vil avdekke eventuelle skader og viser om røtter etc. har ødelagt eller trengt inn i dreneringen. Gamle betongrør kan ha forvitret og gamle jernrør kan ha rustet i stykker. En god drenering, senker grunnvannsnivået. Derfor er det viktig at den er utført riktig og ligger dyp nok.
 • Isoler og beskytt grunnmuren
  Puss ødelagt mur og evt. påfør beskyttende membran, isoler og/eller legg på grunnmurspapp (knotteplast). Benytt trykkbrytende og drenerende masse inn mot muren (pukk og duk). Unngå å legge blomsterbed helt inntil muren. Moderne isolasjon har to funksjoner: Isolasjon, men den beskytter også murveggen mot klima og skiftende værforhold.
 • Få overflatevann bort fra huset
  Hindre at overflatevann renner inn mot huset. Terrenget skal helle bort fra bygningen: Sørg for at det er fall fra huset. Det betyr at vannet skal renne bort fra huset. En tommelfingerregel er at helningen skal være minst 15 cm, regnet fra husveggen og 3 meter ut. Dersom det er vanskelig å få "fall" bort fra huset, kan man lage en ledegrøft eller drensgrøft.

Få hjelp av fagfolk – kontakt en rørlegger

 • Unngå tilbakeslag
  Utfordringer med tilbakeslag fra avløpsrør eller lignende kan løses ved å montere "tilbakeslagssikring" som for eksempel "tilbakeslagsventil" (membranventil, flottørventil, klaffeventil).
 • Bruk stengbare gulvsluk
  Hindre vanninntrenging fra sluk ved å montere stengbare gulvsluk (flere alternativer).
 • Benytt pumpe
  Pumpe regnes som den sikreste måten for å unngå at avløpsvann (kloakk) trenger inn i huset/kjelleren. Pumpe er kostbart og krever en del oppfølging og vedlikehold samt strømtilknytning. Pumpe kan også monteres for å håndtere overvann i trappenedløp, innkjørsel, nedkjørsel til garasje eller lignende.
 • Installer vannsensor
  Det er mulig å installere vannsensor med alarm, en såkalt vannalarm/vanndetektor.

Når skaden har skjedd – hva gjør jeg?

 • Ambulanse/politi/brannvesen
  Om liv og helse står i fare – ring nødetatene: Brann 110, politi 112, helse 113.
 • Rørlegger
  I tillegg til det rørtekniske, hjelper de deg også med å skaffe slamtømmefirma om det er nødvendig.
 • Brannvesen
  Kan hjelpe deg med lensepumper og sugeutstyr for å fjerne vann.
 • Kommunen ved vann- og avløpsenheten
  Disse kan hjelpe med vannstenging, har lokalkunnskap om rørsystemene og vet hva slags type vann- og avløpssystem boligen er tilknyttet.
 • Forsikringsselskap
  Meld skade så tidlig som mulig. De kan bistå med dine rettigheter, hva forsikringen dekker og hva du har krav på av hjelp, for eksempel til avfuktning og tørking av boligen.
Publisert: