Støttekontaktar lei av Stavanger kommune

Fleire støttekontaktar i Stavanger er misnøgde med arbeidsforholda.