Politikerne vil ha Gandsfjord-kryssing

Onsdag ga Sandnes kommune sin høringsuttalelse til forslaget til fylkesdelplan for samferdsel. Utvalg for byutvikling støttet enstemmig administrasjonens forslag om å be om at bru over Gandsfjorden tas med i planene.